۱۳۸۷ فروردین ۷, چهارشنبه

شورای نگهبان و سالم ترین انتخابات

هنوز چند روزی از شکایت مشترک خاتمی و کروبی به شورای نگهبان نگذشته بود که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام رسیدگی به شکایات در هفتهء آینده، اذعان نمود که تخلفات وصول شده از سوی این شورا اندک بوده. البته پیش از این و در تاریخ 26 اسفند و در حالیکه هنوز شمارش آرای تهران به پایان نرسیده بود، کدخدایی خبر از برگزاری یک انتخابات با کمترین تخلف داد.
در اینکه حجم شکایات در این انتخابات کاهش یافته باشد شکی وجود نداردچون پس از برگزاری انتخابات متعدد روش و منش شورای نگهبان بر همه مکشوف شده و اصولا شکایت بردن نزد کسی که خود موضوع شکایت است آب در هاون کوبیدن است. حتی دیگر از بازی موش و گربه ای که در بسیاری از انتخابات گذشته گروههای اصلاح طلب را همچنان امیدوار نگه می داشت خبری نیست.
آن رفتار های سینوسی(گاهی تایید و گاهی رد صلاحیت) جای خود را به تیر خلاصی داده است که از مدتها پیش بر پیکرهء اصلی ترین بدنهء اصلاحات شلیک شده، هر چند که هنوز عده ای امیدوار به برخاستن این مجروح در حال کما هستند.
اما آنچه در این انتخابات جلب توجه می کرد افزایش کیفی شکایات( نه کمی) آن هم از سوی کسانی بود که مطلوب ترین اصلاح طلبان از سوی حاکمیتند. نامهء مشترک خاتمی و کروبی این بار با ادبیاتی نگاشته شده که تنها معنای تقلب گستردهء انتخاباتی از آن استنباط می گردد. اما اعلام نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر برگزاری سالم ترین انتخابات نظام، پیش از بررسی چنین شکایت مهمی - آن هم از سوی رئیس جمهور و رئیس مجلس پیشین این نظام - گواه این مهم است که در یکی از آزادترین کشورهای دنیا ( به گفتهء احمدی نژاد) شورایی بر مسند قضاوت در امر انتخابات تکیه زده که رأی خود را از پیش نوشته دارد و صد البته هم اینان هم ضامن سلامت انتخاباتند و هم نگاهبان قانون اساسی.
راستی وقتی که جایگاه خاتمی و کروبی در نزد این نظام این است، من و شما کجای این داستانیم؟