۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

وزیری که شاه را قربانی می کند

این نام را به خاطر بسپارید: داود دانش جعفری، وزیر بر کنار شدهء دولت احمدی نژاد. کسی که در بی سابقه ترین مراسم تودیع یک وزیر، چیزی را نا گفته نگذارد.
از داستان قدیمی انحلال سازمان مدیریت گرفته تا به سخره گرفتن سخنرانی های اخیر احمدی نژاد دربارهء مافیای سیگار، از مزاحمت های مشاوران وی گرفته تا نقش غیر قابل انکار دولت دربارهء گرانی مسکن، از بالا بردن حجم نقدینگی و از نا آگاهی احمدی نژاد به علم اقتصاد و ...همه را گفت.
سخنانی که پس لرزه های اصلی آن را باید در انتخابات ریاست جمهوری دهم دید.
محمود احمدی نژاد، کسی که همهء اطرافیان خود را همچون مهره های شطرنج می دید و برای مات کردن حریفان از قربانی کردن هیچ وزیری ابا نداشت، این بار در حال قربانی شدن توسط وزیری است که بر خلاف محاسباتش زبان باز کرده. امری که تا پیش از این چندان مرسوم نبوده.
بدون شک احمدی نژاد بیش از هر فرد دیگری در شوک ناشی از شنیدن این سخنان است. وی در حالیکه به نظر می رسید که در سال نو آوری و شکوفایی برای تخریب هر کسی که در سر راهش قرار دارد چک سفید دریافت کرده و ابایی هم از برکناری فله ای کلیدی ترین وزرای خود و شاخ به شاخ شدن با رئیس مجلس ندارد، به ناگاه با افشاگریهای وزیری مواجه گشته که با سخنان خود خواب را از چشمان وی ربوده است. سخنانی که این بار، تنها دست آویز رقبای اصلاح طلب وی نخواهد گشت بلکه رقیبان اصولگرای وی نیز که به زعم دانش جعفری از مجلس گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت از وی رنجیده اند، نیز بدان تمسک می جویند. همین عامل و گستردگی این انتقادات سبب می گردد تا بدین باور برسیم که این انتقادات هرگز نمی تواند بدون تحریک و هماهنگی سران جناح راست صورت گرفته باشد. علی الخصوص که وزیر وزارتخانه ای در اعتراض به وی زبان باز کرده که امیدهای او در انتخابات بعدی در آنجا خلاصه می شود. میدانی که قرار است محل سازماندهی میلیونها رأی وی در سال منتهی به انتخابات باشد.
شاید اگر در طی چند ماه آینده سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد مقبولیت لازم را در بین مردم پیدا نکند، رقبای اصولگرای وی توان جلب نظر رهبری مبنی بر عدم حمایت بیشتر از محمود احمدی نژاد را بیابند. و مطمئنا همین امر وی را در ادامهء سیاست های ماجراجویانه اش دست به عصاتر خواهد کرد.
در این مقطع ابهام آمیز، آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که عکس العمل رقبای اصولگرا بسیار فراتر از حد تصور وی بود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر