۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

فتحی بزرگ تر از دوم خرداد

سر انجام آمد. همان که منتظرش بودیم. محافظه کاری در لباس اصلاح طلب، مرتجعی که حتی او را توان رنگ و لعاب دادن به افکار بی مایه اش نیست، بی هنری که تنها قابلیتش، لابی با اهل قدرت است، فرصت طلبی که همهء افتخارش گذشتن از مانع شورای نگهبان است و شیخی که قامتش حتی برازندهء لویی جرگهء افغانستان هم نیست و از بد روزگار -شیخ مهدی کروبی- سالیانی نه چندان اندک، شد یکی از مصادیق اصلاح طلبی و یار اصلاح طلبان. همان که هیچ گاه نسبتش را با اصلاحات نفهمیدیم.
و اینک بار دیگر داعیهء ریاست جمهوری ایران زمین دارد.
هنوز از یاد نبرده ایم در بهار اصلاحات -از بهر ریاست مجلس- کاسهء گدایی به دست، در خانهء دشمنان اصلاحات گدایی رأی را.
هنوز فراموش نکرده ایم حماسهء کنار گذاردن قانون مطبوعات و تمکین دلاورانهء شیخ ما در برابر حکم حکومتی را.
هنوز از یاد نبرده ایم قدم نهادن بر آمال مردمی تهیدست را با وعدهء 50 هزار تومان. وعده ای که عمق لمپنیسم آن، رئیس جمهور فعلی را نیز به تعظیم وا داشت.
و هنوز از یاد نبرده ایم توبه نامه های یاران شیخ را به شورای نگهبان و عرض ارادتی به قامت همهء چاپلوسان تاریخ که از برای بقای بی مقدار خود تن در می دهند به هر ذلتی که باید.
اما شیخ فرصت طلب! می دانم که طمع محبوب قلوب گشتن و جاه طلبی روز افزونت نمی گذارد تا آخرین فرصت واپسین روزهای زندگی را نادیده انگاری. می دانم که فرصت طلبان بی شماری که روزگاری نه چندان دور، باد را سمت اصلاحات می دیدند، امروز کورسوی امید خود را در کامیابی تو جست و جو می کنند. و همان ها در گوشت حماسه ها زمزمه کرده اند تا باورت شود که ناجی ملتی.
به گمانم هم اینک ملت ایران را دست به دعا می بینی که آرزوی آمدن شیخ خود را دارند.
می فهمم....می فهمم درد بی درمانی را که کور و کر کرده است تو را و یارانت را.
سردار 50 هزار تومانی! بیا که آمدنت را انتظار می کشیم. بیا که ملتی چشم انتظار لجن مال شدن کسانی هستند که ثمرهء روزهای اتصالشان به اصلاحات تنها لجن مال کردن آرمانهای یک ملت و از معنا تهی کردن واژهء اصلاح طلبی بود. و چه لذتی بالاتر از این که شمایان را پیش روی اصلاحات می بینیم و نه در کنار اصلاحات. که اگر تنها ثمرهء انتخابات خرداد 88 محو نام این قوم فرومایه از پیکرهء اصلاحات باشد، بدون شک فتحی بزرگ تر از دوم خرداد نصیبمان گردیده.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر