۱۳۸۷ آبان ۲, پنجشنبه

مفهوم عزت و سربلندی در قاموس اصولگرایی

پر واضح بود که برگزاری همایش دین در دنیای معاصر از سوی سید محمد خاتمی و حضور 15 شخصیت برجستهء دنیا در این همایش به مذاق خیلی ها نمی سازد. اما انتظار می رفت بخاطر بهره برداری تبلیغاتی که می توانست قدری بهبود دهندهء سیمای ایران در نزد جهانیان باشد، حداقل این بار بددلان فرصت طلب سکوت پیشه سازند. اما ...
اما بی اصول ترین گروه تاریخ معاصر ایران، همان ها که به نام مصلحت، هر حقیقتی را به مسلخ برده اند، همان ها که از بد روزگار سالهاست بر اریکهء قدرت تکیه زده اند و دست بر قضا نام "اصولگرا" را نیز برای خود برگزیده اند، ثابت کرده اند که نه تنها افتخار نابودی میلیاردها میلیارد ثروت این آب و خاک را یدک می کشند، بلکه ید طولایی در از معنا تهی کردن واژه ها دارند.
برگزاری این همایش سبب ساز راستی آزمایی یکی دیگر از ادعاهای پوچ ایشان(آرزوی عزت و سربلندی ایران) گشت و بار دیگر ثمره ای جز روسیاهی نصیبشان نگرداند.
سکوت روزهای نخستین اینان در مواجهه با حضور چنین افراد برجسته ای در همایش خاتمی، که تا حدی ناشی از اضطراب ملاقات این مقامات با محمود احمدی نژاد بود، دوام چندانی نداشت.
همان ها که ادعای عزت و سربلندی این آب و خاک را در هر کوی و برزن فریاد کرده اند، همان ها که 8 سال حضور خاتمی را مایهء سرافکندگی و حضور 3 سالهء احمدی نژاد را مایهء سربلندی می دانند. چشم تنگ نظرشان نمی بیند که حتی خاتمی به دور مانده از قدرت و مطرود حاکمیت فعلی ایران، توان به ایران آوردن 15 شخصیت برجستهء دنیا(از جمله کوفی عنان و نحست وزیر پیشین ایتالیاو...) به ایرانی را دارد که به لطف حضور 3 سالهء احمدی نژاد سراپا تحریم گشته.
کورند و نمی بینند. نمی خواهند که ببینند. که اگر می دیدند، حداقل به پاس عزتی که خاتمی برای ایران می خرد و به دلیل همان ادعای پوچشان که از عزت و سربلندی ایران دم می زدند -اگر سپاسگذار خاتمی نمی گشتند، زبان در کام می کشیدند. اما عقدهء به جا مانده از 8 سال حضور خاتمی و ترس دیگر بار آمدنش، کسی چون ترقی -عضو ارشد حزب موتلفه- را بر آن می دارد که که بگوید:

«شرکت کنندگان در این اجلاس بازنشستگان سیاسی بوده اند که با شرکت در این برنامه نمی خواستند مرگ سیاسی شان فرا رسد.»

و نشریهء صبح صادق که صد البته صداقتش بر همه مکشوف است، مدعی گشته که این میهمانان در ازای گرفتن پول کلان به ایران آمده اند.
مدعیان بی اصول! یاوه گویان بی مغز! گیرم که همین طور باشد. گیرم که خاتمی با تطمیع، اینان را به ایران کشانده. گیرم که با پول برای ایران آبرو خریده. مگر ثمرهء کار او جز عزت و سربلندی برای ایران ضرری هم در پی داشته؟
امروز عقدهء ناتوانی رئیس جمهور رویایی تان چنان عرصه را بر شما تنگ کرده که دیگر از فهم واژه عزت و سربلندی هم عاجزید. از این رو کسی را که بدون امکانات دولتی کوفی عنان و پرودی را به ایران آورده تا رئیس جمهور عزیزتان با ایشان عکس یادگاری بگیرد را مظهر تحقیر ایران می دانید و کسی را که به کمک میلیاردها پول باد آورده تنها توان آوردن چاوز را به ایران دارد که آنهم در پس قطعنامه های پیاپی سازمان ملل تنها یک رأی ممتنع پیشکشتان کند را مظهر اقتدار.
وای اگر از پس امروز بود فردایی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر