۱۳۸۷ آبان ۱۲, یکشنبه

تنها ترین وزیر

تنها 3 ماه پس از تصدی وزارت کشور، رسوایی های پیاپی (از پروندهء اخلاقی گرفته تا جعل مدرک و شایعهء رشوه به نمایندگان مجلس) از عوضعلی کردان چهره ای ساخت ماندگار با هزاران علامت سوال در برابر او، رئیس کابینه، انتخاب گرانش و نظامی با این همه داعیه که چگونه چنین فردی 30 سال در سمت های کلان کار کرده و به اینجا رسیده است و اگر نبود داستان یک نصفیه حساب درون جناحی، شاید این راز برای ابد مکتوم می ماند که کم نیستند کردانها....
امروز محمود احمدی نژاد در جملات در هم و برهمی که ناشی از بی خوابی شبهای متمادی بود و به سختی میشد از آن جملات معنا داری استخراج کرد، اعلام کرد که «به جلسهء استیضاح غیر قانونی! کردان نخواهد آمد.»
وی بهتر از هر کس دیگر می داند که زمان بازگشتنش به مجلس بسیار نزدیک است و در روزهایی نه چندان دور و پس از برکناری کردان، باید خود را برای گرفتن رأی اعتماد برای کابینه آمادهء عزیمت به مجلس کند.
شاید معنادار ترین جملهء احمدی نژاد آنجا بود که برای کردان از فعل ماضی استفاده کردو گفت: «کردان مظلوم واقع شد».
کردان امروز تبدیل به ناامیدترین وزیری گشته که حتی رئیسش امیدی به ماندن وی ندارد. او با پاهایی لرزان به جنگ استیضاحی می رود که شاید این بار هیچ نماینده ای حاضر به دوش کشیدن ننگ دفاع از وی نگردد.
داستان اهدای چکهای 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس تیر خلاصی بود که کردان بر پیشانی خویش شلیک کرد. دیگر نه از حمایت های احمدی نژاد خبری هست و نه از دو دستگی اصولگرایان.
اصولگرایانی که ناامید و گرفتار آمده در این بازی 2 سر باخت، با استیضاح کردان سعی در ترمیم شخصیت خدشه دار گشتهء خود دارند و خود بهتر از هر کسی می دانند که در فاصلهء چند ماه به انتخاب ریاست جمهوری کشاندن دولت اصولگرا به مجلس اصولگرا از برای رأی مجدد به کابینهء وی چه معنایی دارد؟
امروز اصولگرایان از برای بقای فردای خود وزیری را به مسلخ میبرند.
کردان! تو مردی.