۱۳۸۷ آبان ۱۴, سه‌شنبه

کردان به تاریخ پیوست اما...

کردان به تاریخ پیوست اما بوی زهم رأی اعتماد دیروز را حتی عطر استیضاح امروز و نطق های آتشین استیضاح کنندگان خوشبو نکرد. اصولگرایان خود بهتر از هرکس می دانند که کردان و کردانیان در بستر هم کیشان خود رشد و نمو کرده اند. آنهایی که امروز در مجلس دلیرانه سینهء خود را سپر کرده بودند تا اصولگرایانه کاستی های یک وزیر را افشا کنند، خود می دانند که آنچه امروز گفتند سالها می دانستند و می دانند که بلای امروز حاصل مصلحت اندیشی دیروز است.
عواقب به وزارت رسیدن کسی چون کردان در اصولگرا ترین دولت اسلامی بسیار بیش از آن است که تلاش عاجزانهء امروز مجلسیان در پاک کردن دامان خود از آنچه که امروز "کردان گیت" می نامند، به این زودیها مثمر ثمر گردد.
چند ماه دیگر، فصل برداشت آن چیزی است که اصولگراترین دولت اسلامی در این مرز و بوم کاشته.