۱۳۸۷ اسفند ۲۵, یکشنبه

سید! چشمان بی شماری امشب تا سپیده دم بیدار است

اصلاح طلبان می روند که در حساس ترین روزهای حیات خود، با تصمیمی نابخردانه و با دست خود برای همیشه از عرصهء سیاست بیرون روند. خبرهایی از احتمال انصراف خاتمی به گوش می رسد. انصرافی که دلیل آن تکثر کاندیداهای اصلاح طلب ذکر شده. در این بین انصراف خاتمی از بیم شکستن آرا مصداق بارز خودکشی از ترس مرگ است.

خاتمی در بدترین حالت هم پیروز انتخابات در همان دور اول بود. کروبی و موسوی تنها توان شکستن آرای اصولگرایان را داشتند. پس دلیل انصراف خاتمی چیست؟
اگر خاتمی با این اقدام خود قصد شرمنده ساختن رقبای به ظاهر اصلاح طلب خود دارد، باید گفت کروبی که اصلا معنای شرمندگی را نمی داند موسوی هم که با نحوهء ورود خود به انتخابات شرمندگی را شرمنده کرده.
کوتاه سخن آنکه سید! عرز خود می بری و زحمت ما میداری. حتی 10 درصد از آرای تو به صندوق موسوی نخواهد رفت. طرفداران تو رأی خود را به صندوق کسی نخواهند ریخت که حتی جایی اصلاح طلب بودن خود را اعلام نمی کند. تکلیف کروبی هم که از مدت ها قبل معلوم بود. این اقدام تو تنها امضا کردن سند شکست اصلاحات است.

سید! لختی درنگ کن. چشمان بی شماری امشب تا سپیده دم بیدار است.