۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

ولایت پذیری پس از 6 روز

خود کرده را تدبیر نیست. هنوز 2 ماه از کودتای مخملی در این مملکت نگذشته، هنوز پایه های حکومت کودتا سفت و محکم نگشته و هنوز این کودتاچی حکم تنفیذ خود را دریافت نکرده که جفتک پراکنی های همیشگی اش را چنان آغاز کرده که انگار نه انگار که مملکت در حال 2 شقه شدن است.

بیچاره اصولگرایان دهانشان چنان از تعجب باز مانده که انگار هنوز نمی دانند با چه پدیدهء نادری طرف هستند. تصورش را بکن که 2 ماه تمام برای چنین کسی به تمام ملت پشت کنی و حیثیت داشته و نداشتهء خودت را حراج کنی، آنوقت حضرت آقا حتی برای یک معاون اولی خشک و خالی هم شما را قابل مشورت نداند.

از طرف دیگر جناب احمدی نژاد از بس تکرار کرده که 23 میلیون رأی دارد، خودش هم باورش شده. شما هم جای او باشید وهم برتان می دارد. مگر می شود که رکورد رأی را در این مملکت بزنی و آنوقت اجازهء انتخاب کردن یک معاون اول هم نداشته باشی؟

کار به حدی بیخ پیدا کرد که هنوز چیزی نشده، حکم حکومتی از آستین رهبر در آمد. حکم حکومتی با همهء عظمتش، آن هم برای انتخاب یک معاون اول!!!

شوخی شوخی همه چیز جدی شد. رهبر نامه را نوشت، اما جناب احمدی نژاد به چیزی نگرفت. از یک طرف هیچ خبرگزاری رسمی و غیر رسمی، نامهء رهبر را چاپ نکرد، که نکند اگر خدای نکرده جناب احمدی نژاد تمکین نفرمودند، یک وقت رهبر و حکم حکومتی ضایع نگردند. از طرف دیگر سر و صدای همهء سایت های اصولگرا درآمد که جناب رئیس جمهور یادشان بیاید که رهبر کیست و حکم حکومتی چیست. اما گوش این آقا بدهکار نبود. کار به جایی رسید که رجا نیوز نوشت که پس از حکم رهبر، معاونت اولی مشایی فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. سایت الف هم تایمری گذاشت که نشان دهد چند روز و چند ساعت از ولایت گریزی جناب احمدی نژاد می گذرد.

سرانجام نامهء رهبر به احمدی نژاد در دوم مرداد منتشر شد. نامه ای که تاریخ 27 تیر را در ذیل امضای رهبر داشت.رهبر در این نامه خطاب به احمدی نژاد گفت:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تهیت، ‌انتصاب جناب آقای اسنفدیار رحیم‌مشایی به معاونت رئیس جمهوری برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مذبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.

دقایقی بعد مجتبی ثمره هاشمی در گفت و گو با شبکه "ایران" بیان داشت:

جناب آقای رحیم مشایی دقایقی پس از انتشار نامه مقام معظم رهبری در گفتگو با اینجانب به صراحت اظهارداشت که من خود را تابع مطلق حکم مقام معظم رهبری می دانم و ذره ای در این زمینه تردید به خود راه نمی دهم.

نکتهء جالب این نقل قول این است که جناب مشایی پس از انتشار نامه، خود را تابع مطلق مقام معظم می داند و نه پس از دریافت نامه. و از همین رو بین تاریخ این نامه و تمکین جناب مشایی 6 روز فاصله به جا مانده.

نکتهء جالبتر این که این نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته شده و نه تنها رئیس جمهور دست بوس رهبر، هنوز تمکین نفرموده بلکه هیچ پاسخی به این نامه نداده و تنها چیزی که اکنون پیش روی ماست، یک نقل قول غیر مستقیم جناب هاشمی ثمره، آن هم از سوی مشایی و نه احمدی نژاد.

کلاف سردرگمی که این روزها، اصولگرایان را احاطه کرده، نوید روزهایی پرخبر را می دهد. اندک اندک، رئیس جمهور 23 میلیونی، سنگری را نشانه می رود که روزی راه داراز خود را با بوسیدن دستش آغازید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر