۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

وکلای دست آموز در جشن تحلیف کودتا

مجلسی ذلیل و مرعوب. وکلایی وابسته و ترسو. نمایندگانی آلت دست کودتا. جیب هایی پر از پول روسیه و چین. اصلاح طلبش که کواکبی و خباز باشند، تکلیف اصولگرایانش مشحص است. آقای کروبی هم عمامه شان را بالاتر بگذارند و به خود ببالند به این دنباله هایی که در اعتماد ملی به راه انداخته بودند. حتما با امثال خباز می خواستند آن همه شعار دهن پرکن را عملی کنند.
باورش هم سخت است. اما روزی در این مملکت رضا خاتمی و میردامادی و صفایی فراهانی و بورقانی و آرمین و بهزاد نبوی ....همین سمتی را داشتند که امروز کواکبیان و خباز و طاهرخانی و ... دارند. آن نمایندگان شجاع و نترس کجا، این ترسو های مزدور کجا.
عجب کودتای پر خیر و برکتی بود. مگر می توانستیم به این راحتی ها ثابت کنیم که این نمایندگان به ظاهر اصلاح طلب، یک چیزی تو مایه های شلغم هستند؟ مگر می توانستیم به کسی بگوییم که از این فیلتر شورای نگهبان حتی تفاله های اصلاح طلب هم رد نمی شود.
یک تار موی گندیدهء عماد افروغ، می ارزد به 100 تا از این نماینده های به ظاهر اصلاح طلب.
نمایندگان مشارکتی مجلس ششم امروز در زندانند و دوستانی از دیگر احزاب اصلاح طلب که مشارکتی ها را به تندروی متهم می کردند، در جشن تحلیف کودتا.
روزی رمضان زاده به من گفت که برای هیچ طرح آزادیخواهانه ای در مجلس ششم بیش از 90 رأی نداشتیم و من امروز دلیلش را می فهمم.
خانهء ملت امروز در زیر پای چکمه های کودتاچیان است. فردا چطور؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر