۱۳۸۸ شهریور ۲۸, شنبه

از دیدن هلال ماه شوال تا نا دیدن امواج خروشان سبز

حکایت جنگ و جدلهای مرجعیت شیعه بر سر اعلام یا عدم اعلام عید فطر، قدمتی 20 ساله دارد که تاریخ آن بر می گردد به همان زمانی که آیت الله خامنه ای بر کرسی ولایت نشست و آن روزها مرجعیتش را برنمی تابیدند. و گویا پس از 20 سال این جدال را پایانی نیست.
امشب و در شرایطی که هیچ یک از علمای غیر حکومتی رویت هلال ماه شوال را احراز نکرده اند، باز هم رهبر ایران زمین، ره به دیگر سو برد و یک تنه و با کمک رسانهء ضد ملی خود، پایان ماه صیام را فریاد کشید.
عجب آنکه، همان که نادیدنی ترین اجرام را از کهکشان راه شیری رصد می کند و هلال لاغر اندام ماه شوال را، به رغم نا دیدن دیگران، رویت می کند، از دیدن قرص ماه سبزی که در خیابانهای ایران زمین، خون سرخ بر زمین ریختند، عاجز است.
این روزها می گذرند و روزی نه چندان دور مردمان این سرزمین، در کوی و برزن، حکایت قومی را زمزمه می کنند که از برای بقای خود از دین و دنیای خود گذشتند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر