۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

روسری سبز مردان، گام نخست اعتراض سبز به حجاب اجباری

الغریق یتشبث بکل حشیش.
ضرب المثل عربی فوق، بهترین عبارتی است که می تواند این روزها حال و روز دولت کودتا و حامیان رسانه ای اش را نشان دهد و جالب آنکه اینان همچون لشکر به باتلاق نشسته ای گشته اند که ثمرهء همهء تقلاهایشان تنها فروتر رفتن در این باتلاق مرگ است.
از خس و خاشاک خواندن مخالفان گرفته تا اعتراف گیری های مضحک و خبرهای جعلی بنگاههای لجن پراکنی رجا نیوز و فارس نیوز و داستان کهریزک و اینک لباس زنانه بر تن توکلی پوشاندن، همه و همه تنها بر علیه همانهایی عمل کرد که به خیال خام خود قصد بی آبرو کردن جنبش عظیم سبز را داشته اند.
دلم گواهی می دهد که این آخری (داستان فرار توکلی با لباس زنانه)، بازی بد سرانجامی را پیش پای کودتاچیان نگون بخت می نهد.
جنبش زنان آزادیخواه ایران دیر زمانی است که مترصد یافتن روزنه ای می باشند تا خواسته های برابری طلبانهء به حق خود را با فراگیرترین جنبش تاریخ ایران پیوند زنند و اینک به همت دشمنان نادان ما تحقق این آرزوی دیرین دست یافتنی به نظر می رسد.
شاید بهتر باشد که برای پاسخ دادن به آن تفکر مریضی که استفاده ار لباس زنانه را نشانهء ضعف و زبونی یک مرد می داند، پیشنهاد مسیح علی نژاد برای روسری به سر کردن مردان جنبش سبز، بسیار جدی مورد بررسی قرار گیرد.
کم کمک زمان آن می رسد تا حق انتخاب آزادانهء پوشش زنان ایران زمین به عنوان یکی از محوری ترین خواسته های این جنبش بدل گردد.
حال که هزینهء روسری از سر به در کردن زنان و دختران بسیار فراتر از توان این بخش از جامعه است، مردان جنبش سبز می توانند با این حرکت نمادین، اعتراض خود را به 30 سال حجاب اجباری، ضمیمهء دیگر خواسته های این جنبش کنند و نشان دهند که اگر روزی پدرانمان از روی جهالت حق انتخاب را از مادر و خواهر و دختر و همسر خود گرفتند، ما در این مبارزه برای باز پس گیری این حق دوش به دوش آنان گام برمی داریم.
حرکتی که بدون شک جهان را انگشت به دهان می کند.
آری، ما نسلی هستیم مصمم که برخاسته ایم تا همهء سدهایی را که پدرانمان از روی جهالت، پیش پای ما گستردند، یکی پس از دیگری از پیش رو بر داریم و به قول عبدالکریم سروش:
ما نسل کامکاری هستیم. ما زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرادینی طالع تابناک مردم سبز ماست.

۱ نظر:

  1. این درست نیست . بهانه به دست کودتاچیان ندهید. این کار ممکن است قشر مذهبی را از جنبش سبز جدا کند. من با حجاب اجباری مخالفم ولی پوشیدن روسری توسط آقایان عاقبت خوبی ندارد.برای این منظور نیاز به فرهنگسازی به صورت ریشه ای هستیم.

    پاسخحذف