۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

ادامه دارد این جهان....

گیرم که ما را به ضرب باتوم نواختید. گیرم که ما را کشتید. گیرم که رهبرانمان را به بند کشیدید. گیرم که در خیابانهای شهر وحشت از سایهء شوم ترور را همزادمان کردید. گیرم که از پس نمایش مضحک عصر عاشورا، به خونخواهی حسین، مردم را فریفتید. گیرم که با رعب و وحشت، تهدید و تطمیع، ساندیس و شیرینی رجاله های خود را به خیابان کشاندید. گیرم که مرگ را برایمان خواستید. گیرم که امروز موج خروشان سبز را در پس میله های زندان و گورستانها شهرنشاندید.
فردا با هزاران سهراب و ندای تولد یافته در روزهای خون و گلوله چه می کنید؟ با نطفه های منعقد شده در روزهای ترس و قیام چه می کنید؟ با صدها موسوی و خاتمی و کروبی فردا چه می کنید که امروز همه سبوعیت تان را به نظاره نشستند؟ با بغض های شکسته در گلوی هزاران نوجوان امروز چه می کنید؟ با صدها مادر داغدار چه می کنید؟ با اشک چشم ما و خون دل پدرانمان چه می کنید؟
شاید امروز برای شما باشد اما ...
اما «ادامه دارد این جهان، نه برای قاتلان که برای مادران، که برای مردمان، که برای آزادی...»(1)

(1): شعر از حمید حمیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر