۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

سلام بر تاج اصلاحات

سلام بر مصطفی. سلام بر تاج اصلاحات. سلام بر تو که ترجمان مردانگی بودی. سلام بر اسوهء مقاومت. سلام بر مجاهد خستگی ناپذیر.
در عجبم که شاگردان مدرسهء مجاهدین انقلاب اسلامی در محضر کدام استاد، مبارزه در راه عقیده را تلمذ نموده اند که دیروز آرمین و آغاجری و امروز تاج زاده و نبوی و فردا نامدارانی دیگر، تمامیت خواهان سنگدل دخمه های بازجویی را انگشت به دهان کرده اند.
سلام بر تو که حاصل 9 ماه حبس وانفرادی و تحقیر یارانت، تنها سند حقارت بازجویانت شد. مشعوفم که قدم در راهی گذارده ام که پرچمدارش چون تو هستی. نیکبختم که در جنبشی نفس می کشم که نمادش تاج زاده ها و نبوی ها و موسوی ها و خاتمی هاست.
9 ماه با زمزمه های شبانهء همسرت، گریستیم و دیشب با خنده های مستانهء تو و یارانت در نخستین ساعات آزادی،خندیدیم.
می دانیم، می دانیم که گریبان می درند همانان که سلطان دخمه های مخوف و تاریک اوینند. و تاب خنده های خورشید ندارند که شب پرستان را با نور چه کار؟
قدمت مبارک و خجسته باد که جنبش سبز بی تاب آمدنت بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر