۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

تهران تسلیم شد


تهران تسلیم شد. بله درست است، آنکه سر تسلیم فرود آورده، تنها محمود احمدی نژاد نیست. یک ایران است که به تعظیم نشسته. 5 سال پیش سکان کشور را به دست کسی سپردیم که در جای جای دنیا به پشتوانهء مردمی که رئیس جمهورش خواندند، شرافتمان را مبادله کند. همهء ارمغانی که که نصیبمان شد، قطعنامه های رنگارنگ شورای امنیت و دستان برافراشته ای است که امروز نشان از تسلیم دارند و نه فتح و پیروزی.
همهء آن بزرگانی که گمان می بردند از رفتن خاتمی و آمدن احمدی نژادی گزندی به ایران زمان نمی رسد، کلاهشان را قدری بالاتر بگذارند. همهء آن منورالفکرانی که با تحریم انتخابات، نادان ترین قوم را به کرسی ریاست جمهوری نشاندند، بر خود ببالند. که اگر قدری شرافت در خود ذخیره داشتند امروز شرمسار آن می بودند که کرسی خاتمی را به دست نادان ترین دوران سپرده اند.
آنهایی که امروز هلهله سر داده اند و شادمان از به زانو نشستن رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پای بر زمین می کوبند و در سر رویای فتح ایران می پرورانند، بدانند که مورخان، در کتاب امروز تاریخ، نگاشتند که:
تهران تسلیم شد.

۱ نظر:

 1. چرا سفسطه می کنی برادر؟
  کدام تسلیم؟
  یک توافقنامه است با زمان بندی هفت روزه که گروه وین باید در هفت روز جواب دهد که آیا می پذیرد یا نه، و بُرد بُرد است، اگر انجام شود به بیست درصد می رسیم، نشود هم تعهد مان را نشان داده ایم.
  ضمنا به این اضافه کنید که خاتمی کل برنامه هسته ای ایران را تعلیق کرد؛ احمدی نژاد بخشی از سوخت تولیدی را برای یک سوخت با غنای بیشتر مبادله می کند؛ آیا اگر استحکام جمهوری پس از خاتمی نبود می توانستیم به همچین معماله ای برسیم؟
  روش خوبی برای تطهیر اصلاح طلبان پیدا نکرده اید؛ در قضیه هسته ای دامن اصلاح طلبان کثیف تر از این حرف هاست.

  پاسخحذف