۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

راز ولایت مطلقه فقیه

اگر ولایت فقیه جامه ای بود که به قامت بنیانگذار انقلاب دوخته شد، بدون شک ولایت مطلقهء فقیه نیز ردایی بود که از برای رهبر کنونی نظام تهیه گردید. اولی از آن رو ولی امر شد که زیبندهء وی بود و دومی از آن رو به ولایت مطلقه رسید که بدون ذکر مطلقه قادر به اعمال ولایت نبود.
امام خمینی برای اعمال ولایت مطلقه اش نیازی به قانون نداشت. او رهبر عصری بود که هیچ سیاست مداری مورد وثوق مردم قرار نمی گرفت، پیش از آنکه خود را همراستای خط خمینی نشان دهد. بزرگی خمینی در لابلای صفحات قانون نبود. خمینی راز حکومت بر دلهای مردم را به نیکی می دانست.
رفتن امام، مسند ولایت را به دست کسی داد که خود را واجد این کرسی نمی دید. از قضای روزگار بازنگری قانون اساسی در عصری در شرف انجام بود که دیگر معمار انقلاب در حیات نبود. اگر امام خمینی خواهان حذف مرجعیت از شروط رهبری بود، منطقا نمی توانست موافق مطلقه گشتن ولایت کسی باشد که می تواند حتی مرجع تقلید هم نباشد، که نبود. که اگر بود حوزهء علمیه، پس از درگذشت امام خمینی، در کنار معرفی سه آیت الله گلپایگانی، مرعشی نجفی و اراکی، نامی هم از رهبر فعلی می آورد.
قصه این بود که همان قدر که امام خمینی، برای اعمال ولایتش مطلقه اش، صفحات قانون را جست و جو نمی کرد، آیت الله خامنه ای بدان نیازمند بود.
حضور آیت الله خامنه ای در جلسات تغییر قانون اساسی، حتی پس از به رهبری رسیدنش و مخاطب قرار گرفتن از سوی دیگر اعضای این شورا با القابی که از آن بوی ولایت استشمام نمی گردید، به خوبی جایگاه آن روزهای رهبر امروز ایران را نشان می دهد. اما مهم تر از همهء اینان، سخنان آیت الله خامنه ای در ضرورت مطلقه گشتن سکان ولایت است که عمق نگرانی ایشان را در عدم پذیرش مصداقش از سوی مردم، گواهی می دهد.

شاید بازخوانی بخشی از تاریخ آن روزها خالی از لطف نباشد.

دوشنبه نوزدهم تیرماه 1368 همان روزی بود که 18 تن از 25 عضو شورای بازنگری قانون اساسی، در مورد مهمترین اصل قانون اساسی به بحث نشستند. بازخوانی کامل آن جلسه و دیگر جلساتی که به آن روز تاریخی منجر گشت، فرصتی دیگر می طلبد اما ذکر چند جملهء از سخنان رهبر کنونی نظام، دغدغهء آن روزهای ایشان را به خوبی عیان می سازد.
ایشان می فرمایند:

«مراقب باشید، چون حالا مصداق ولایت امر امام خمینی نیست، اصل قضیه و مدعای ولایت امر تخطئه نگردد........»1

در بخشی دیگر ایشان حتی تغییر قانون را هم برای پذیرش ولایتشان از سوی مردم کافی نمی دانند:

«من می خواهم توجه همهء برادران را جلب کنم به حساس بودن روی این قضیه، به این هم اکتفا نکنید که در قانون اساسی بیاید، نه. در مصاحبه ها، در گفتن ها، در گفتارهای تلویزیونی، در توجیهی که از قانون اساسی می شود از این اصل خجالت نکشید که ما گفتیم ولایت امر. نه این اصل خجالت ندارد. این اصل امتیاز جمهوری اسلامی است. مایه برندگی تیغ جمهوری اسلامی است. از این قویا دفاع کنید این یک چیزی است که لازم است و نظام به این احتیاج دارد.»2

اما قسمت انتهایی سخنان ایشان شنیدنی تر است:

«اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده، دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، مطرح نمی شد، گفتگو نمی شد، خیلی خوب، گفته می شد که اطلاق ما از ولایت امر، ولایت مطلقهء امر است. خیلی خوب می شد فهمید. اما الان که بحث شد و یکی گفت آره و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد. یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید...»3

حتی پس از تغییر قانون اساسی، نگرانی عظیم ایشان در عدم پذیرش ولایت مطلقه از سوی مردم، مرتفع نشد. اندکی بعد ایشان دریافتند که بدون کسب عنوان مرجعیت، ولایت مطلقه، امری پذیرفتنی ازسوی آحاد مردم نیست. اما حتی پس از کسب پر سر و صدای ردای مرجعیت در فردای وفات آیت الله اراکی نیز اوضاع رو به بهبود نرفت.
فرق بزرگ دو رهبر نظام جمهوری اسلامی در این است که اولی القابش را پیش از به قدرت رسیدن به چنگ آورده بود و دومی القابش را مدیون منصبش بود.
هر روز که می گذشت رهبر کنونی در انتظار کسب القاب و عناوینی بود که تثبیت کنندهء مقام ولاینش در نزد مردم باشد. امری که حتی یک لحظه نیز در دستور کار امام خمینی نبود.
شاید تأسف بارترین روزهای این مملکت همان لحظاتی باشد که سیاست مدارانمان هنگام نگاشتن قانون، به فکر دوختن ردای رهبران افتادند.

1،2،3: مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر